De meest complete oplossing

voor professioneel tevredenheidsonderzoek

Vraag Demo aan

Onderzoeken

De effectmeter is onderdeel van het platform welzijn.tevreden.nl. Met de onderzoeken op welzijn.tevreden.nl kunt u zelf eenvoudig professioneel onderzoek uitvoeren, resultaten bekijken en verbeteringen realiseren. Wij bieden verschillende standaard onderzoeken of uitgebreide oplossingen op maat.


Effectmetingen

De klanteffectvragenlijst meet per welzijnsactiviteit het door de cliënt ervaren effect van die activiteit. Met de vragenlijst meet u per welzijnsactiviteit of het bijdraagt aan het vooraf geformuleerde welzijnsdoel. Dit doet u door korte vragenlijsten uit te zetten onder deelnemers aan de activiteit. De vragen gaan over wat de activiteit volgens de deelnemer heeft opgeleverd.

Een welzijnsactiviteit levert maatschappelijk rendement op wanneer de activiteit positief bijdraagt aan een welzijnsdoel. Deze welzijnsactiviteiten kunnen de volgende doelen hebben;

  1. Zelfredzaamheid en eigen kracht
  2. Maatschappelijke participatie
  3. Arbeidsparticipatie
  4. Zorgen voor elkaar (geven)
  5. Zorgen voor elkaar (ontvangen)
  6. Leefbaarheid en veiligheid
  7. Gezonde leefstijl

Bekijk alle onderzoeken

Tevredenheidsonderzoeken

Wilt u de ervaringen van uw cliënten, medewerkers of ketenpartners structureel gebruiken om uw organisatie te verbeteren? Dan is onderzoek via welzijn.tevreden.nl de meest geschikte oplossing voor u. U krijgt een account op welzijn.tevreden.nl. Daarmee kunt u onderzoeken versturen, de meest actuele resultaten bekijken en de publicatie van scores beheren. Daarnaast kunt u de resultaten van uw onderzoek eenvoudig publiceren op uw eigen website, op welzijn.tevreden.nl en op partnersites.

Bij welzijn.tevreden.nl onderscheiden we de volgende vragenlijstcategorieën:

  1. Cliënttevredenheidsonderzoek
  2. Ketenpartnertevredenheidsonderzoek

Vraag informatie aan over de onderzoeken

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Door middel van onafhankelijk, professioneel (doorlopend) onderzoek krijgt u inzicht in de tevredenheid uw medewerkers. Welzijn.tevreden.nl biedt diverse producten aansluitend bij uw organisatiewensen. Om uw te helpen in uw keuze vindt u hier een producttabel waarin precies staat wat u van ieder onderzoek kunt verwachten. Er zijn 4 mogelijkheden: Basis, Flexibel, Maatwerk en de 4 seizoenen meting.