De meest complete oplossing

voor professionele effectmeting

Onderzoek uw organisatie

Wat is het door de cliënt ervaren effect van onze dienstverlening? Dragen de activiteiten bij aan het doel waarvoor we ze inzetten? Doet men door onze diensten inderdaad meer mee in het sociale verkeer? Leeft men gezonder? Is men eerder bereid anderen te helpen en staat men actiever in het leven?

Vragen als deze worden steeds vaker gesteld aan dienstverleners. Het beantwoorden van dergelijke vragen is geen eenvoudige opgave, maar wel belangrijk. Zicht op waar je staat als organisatie biedt de mogelijkheid om plannen tussentijds te toetsen en zo nodig bij te sturen. Sociaal Werk Nederland , de brancheorganisatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, biedt nu de effectmeter. Tevreden.nl heeft hiervoor een kant- en klare methodiek voor u ontwikkeld waar u meteen mee aan de slag kunt.

Daarom effectmeter.tevreden.nl:

 

 • VERBETER DE DIENSTVERLENING

  Verkrijg inzichten om de dienstverlening van uw organisatie te verbeteren.

 • EFFECTEN METEN

  Het inzichtelijk maken van de ervaren effecten door de cliënten, van verschillende maatschappelijke activiteiten en diensten.

 • TRANSPARANTIE

  Transparantie over prestaties richting gemeenten en andere stakeholders.

 • Klantgerichtheid

  Krijg steeds meer enthousiaste cliënten en trotse medewerkers.

Waarom effectmetingen?

 1. De effectmeter meet op simpele wijze, door slechts enkele vragen, het door de cliënt ervaren effect van uw activiteit of dienstverlening.
 2. Door de uitkomsten voor verschillende activiteiten en dienstverleningen met elkaar te vergelijken, kunt u analyseren op welke wijze u uw activiteiten nog verder kan verbeteren.

Welzijn.tevreden.nl

De effectmeter is onderdeel van het platform welzijn.tevreden.nl. Binnen welzijn.tevreden.nl onderscheiden we vier verschillende onderzoeken:

• Cliënttevredenheidsonderzoeken

• Medewerkertevredenheidsonderzoeken

• Ketenpartneronderzoeken

• Effectmetingen

welzijn.tevreden.nl

Onze partner